RSS

2011. április 29., péntek

El nem feledve....  
 
Zsolnai László
El nem feledve...
Szomorú volt, mikor meglátott engem.
Azt mondták neki, én már elvesztem.
De mégis felnőttem,
egy a fűszálak között.
Örömöt adva, mely beléje költözött.

Őáltala léptem be

ebbe a világba.
Most szeretetem felöltözik
egy csokor virágba.

El nem feledkezhetem

Őróla,
Míg le nem pereg az öreg
homokóra.
 

2011. április 19., kedd

...Nagycsütörtök...

Páskulyné Kovács Erzsébet, 1967.

Gecsemáné éjszakája

A patak szelíden öleli a hegyet,
mint egy csillogó ezüstkoszorú.
Vízében a nád lehajtott fejjel áll,
mint az ember, ha nagyon szomorú.

A hegyen olajfa bontogatja rügyét,
illatot kavar a tavaszi szél.
Levél bomlása, szellő suhanása:
hallgassuk meg titkon mit beszél?

Réges-régen, sok-sok éve már,
minden  alkonyon itt járt valaki.
A pataknál, a pálmafák alatt,
ott vannak még szent lábnyomai.

Mikor megindult csendesen a hegyre,
a kis csapatot hátrahagyva itt,
tudta mindenki: a fák, a virágok,
hogy Isten Fia ott imádkozik.

És jött egy éjszaka, az az utolsó,
A gyötrelmek szörnyű éjszakája;
és hiába sírt a szent Fiú,
nem jött válasz  könyörgő szavára.

- Ha te is arra jársz, ha arra visz utad,
ha odáig űz a szenvedés,
a próbák sűrű, sötét éjszakáján
erőt ad majd az emlékezés.

S ha nem jön válasz könyörgő imádra,
ha nem lenne rá felelet,
vérző szívvel és vérző lélekkel
vedd fel te is nehéz keresztedet.

A Gecsemáné éjszakáját végig kell járni,
arra visz az út Krisztus lábnyomán.
A te küzdelmed nem világot vált meg,
csak a hitedet méri meg csupán.

És mégis, nagy a harc! Életre-halálra.
Egy éjszakán tán meg sem vívhatod,
Sokszor kell menni a Gecsemánéba,
amíg koronádat megkaphatod.

2011. április 6., szerda

Tulipán a szerelem ősi jelképe...


A virágok a szerelem, a kiviruló természet ősi jelképei. A tulipán ősi magyar jelkép, mely az évszázadok alatt a valóságtól eltávolodva mitológiai jelentést kapott. Perzsiában a tökéletes szerelem jele, a francia virágnyelvben a szerelem megvallásának a jele, Közép-Ázsiában a tavasz és a kivirágzó természet szimbóluma. A sárga tulipán a reménytelen szerelem, míg a fekete a tisztesség és szűziesség jelképe. A tulipán jellemző magyar motívum: fafaragásokon, kapufélfákon, fejfákon, kályhacsempéken, cserépkorsón, szűrhímzésen, szerelmi ajándéko-kon. Gyakori a tulipán szívvel való ábrázolása is, ami szerelmi üzenetet fejez ki. http://www.tulipanvilag.hu/index.net?lap=2
Related Posts with Thumbnails